Ungdomsstipendium

Allmänna bestämmelser för ungdomsstipendium.

BDFIFs styrelse utser årets ungdomsstipendium.

Stipendium är på 1000kr, man erhåller samtidigt ett diplom. Det delas ut till en pojke och en flicka som ska vara i åldern 15-19 år.

Stipendium delas ut till en framstående friidrottsutövare, som har gjort betydande framsteg i sin gren och som genom föredömligt uppträdande främjat och hedrat friidrotten inom distriktet.


Ledarstipendium

Allmänna bestämmelser för ledarstipendium.

BDFIFs styrelse utser årets ledarstipendium.

Stipendium är på 1000kr, man erhåller även ett diplom.

Stipendium delas ut till en ledare som genom goda initiativ och uppoffrande arbete främjat den friidrottsliga verksamheten inom distriktet.