Allmänna bestämmelser för utmärkelser.
 
Ansökan skall göras på särskild blankett, som finns att ladda ner här. Ansökan skall vara förbundet tillhanda senast 1 månad före utdelningsdatum.
 
Enskild person kan tilldelas följande utmärkelser från BDFIF:
 1. Förtjänsttecken i brons
 2. Förtjänsttecken i silver
 3. Förtjänsttecken i guld
 4. Standar
 5. Särskild gåva
1. Förtjänsttecken i brons kan tilldelas personer som varit ledamot i:
 • Förbundsstyrelsen (sektionsstyrelsen) under minst 5 år.
 • Föreningens styrelse i minst 10 år (sektion).
 • Genom olika insatser främjat friidrotten i distriktet.
2. Förtjänsttecken i silver kan tilldelas person som varit ledamot i:
 • Förbundsstyrelsen (sektionsstyrelse) under minst 10 år.
 • Föreningens styrelse i minst 15 år (sektion).
 • Varit framstående friidrottsutövare, och sådan genom föredömligt uppträdande främjat och hedrat friidrotten inom distriktet.
 • Genom goda initiativ och uppoffrande arbete främjat den friidrottsliga verksamheten inom distriktet.
3. Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som varit ledamot i:
 • Förbundsstyrelsen (sektionsstyrelse) under minst 15 år.
 • Föreningens styrelse i minst 20 år (sektion).
 • Varit framstående friidrottsutövare och som sådan erövrat EM, VM eller OS medalj och genom föredömligt uppträdande främjat och hedrat friidrotten.
 • Genom stödjande insatser under en följd av år på ett betydelsefullt sätt främjat den friidrottsliga verksamheten inom distriktet.
4. Standar kan tilldelas personer som:
 • Varit förbunds- eller föreningsledamot och nedlagt mångårigt arbete för den friidrottsliga verksamheten inom distriktet och härmed gjort sig förtjänt av förbundets tacksamhet men där andra utmärkelser icke är lämpliga.
Förening Kan erhålla följande utmärkelser från Bohuslän-Dals Friidrottsförbund:
 • Standar kan tilldelas förening som genom olika insatser på ett verksamt sätt främjat förbundets syfte och som firar 50 –års jubileum.
 • Särskild gåva Kan tilldelas förening som genom olika insatser på ett verksamt sätt främjat förbundets syfte och som firar 100 –års jubileum.