Götalands-
mästerskap 
för
13-14 åringar
19-20 mars-22
i Göteborg
Info.
Info.om nya
rutinerför
resultat-
rapportering
förlånglopp.
Info.

 
Sanktions-
Ansökan till
Distrikts-
tävlingar görs
till BDFIF
under 2022
Utomhus DM
4-5/6-22
arrangeras av
IK Ymer i Borås