Kallelse till
Extra Årsmöte
För BDFIF
Lördag den
13/11 kl13.00
Inbjudan
Föredragnings-
lista
Info.om nya
rutinerför
resultat-
rapportering
förlånglopp.
Info.

 
Västsvenska
Friidrotts-
förbundets
Första IDM
Arrangeras 
i Varberg
Den 8-9jan.-22
Inbjudan
Strömstads LK
inbjuder till
Novemberflåset
13 nov-21
Inbjudan